OSIĄGNIĘCIA

Rok 2020 by?? rokiem pandemii. Polscy kajakarze nie mieli mo??liwo??ci startów mi?dzynarodowych, przez co nie startowali w Mistrzostwach ??wiata i Europy. Najwa??niejszym osi?gni?ciem 2020 roku by??o wywalczenie przez Przemys??awa Korsaka 2 medali Mistrzostw Polski Seniorów tj. z??oteego medalu w K-1 500 m oraz srebrnego w K-1 1.000 m. Z dobrej strony pokazali si? nasi juniorzy i m??odzicy, którzy zdobywajacy medale w K-1 zakwalifikowali si? do Reprezentacji Narodowej tj.: Dominik Wawer, Jakub Gaw??owski, Julia Seliwa??ska oraz Mateusz Kubalski.


W imprezach rangi Mistrzostw Polski nasi podopieczni zaakcentowali swoj? obecno??? we wszystkich kategoriach wiekowych zdobywaj?c ???cznie 21 medali:

  • 2 medale Mistrzostw Polski Seniorów;
  • 2 medale M??odzie??owych Mistrzostw Polski;
  • 2 medale Mistrzostw Polski Juniorów;
  • 1 medal Mistrzostw Polski Juniorów M??odszych;
  • 2 medale Mistrzostw Polski M??odzików;
  • 4 medle D??ugodystansowych Mistrzostw Polski;
  • 8 medali Mistrzostw Polski w Maratonie Kajakowym;


W tym ca??ym krótkim sezonie wzi?li??my udzia?? tylko w kilku imprezach lokalnych i ogólnopolskich, a i tak podczas tych imprez zdobyli??my ???cznie 126 medali (54-37-35)

Ponadto we Wspó??zawodnictwie Dzieci i M??odzie??y prowadzonym przez Ministerstwo Sportu wywalczyli??my 160,50 pkt, co czyni nas JEDNYM Z NAJLEPSZYCH KLUBÓW JEDNOSEKCYJNYCH W GORZOWIE WLKP. ORAZ ZIEMI LUBUSKIEJ W 2020 ROKU.

Szybki kontakt

Warto przeczyta?

P??y?? razem z nami w sieci

KS G'POWER GORZÓW

66-400 Gorzów Wielkopolski
Fabryczna 177
tel. 604 569 955

e-mail: ksgpower@op.pl


- PODSUMOWANIE SEZONU 2014

- LEPIEJ PÓ?NO NI?? WCALE

- temat 3

- temat 4

- Facebook

- Instagram / #KSGPOWER

- YouTube

- Google +


 

Instagram

All rights reserved © Copyrights 2012