Klub sportowy G'POWER GORZÓW

Klub Sportowy G’POWER GORZÓW ( wcze??niej od 1994r. do XI.2014r. MKKS Gorzów ).

Jeste??my prawdziw? ku??ni? talentów. Mo??emy pochwali? si? 6 Olimpijczykami /Beata Soko??owska, Aneta Pastuszka, Rafa?? G??a??ewski, Joanna Skowro??, Karolina G??a??ewska, Ma??gorzata Czajczy??ska/ ORAZ 20 medalistami Mistrzostw ??wiata i Europy. Najwi?kszy sukces klub odniós?? w 2000 r. gdzie podczas Igrzysk Olimpijskich w dalekim Sydney nasze dziewczyny Beata Soko??owska oraz Aneta Pastuszka zdoby??y br?zowy medal. W 2004 r. w Igrzyskach Olimpijskich w Atenach stanowili??my najliczniejsz? klubow? reprezentacj? z woj. Lubuskiego gdzie nasze dziewczyny pod wodz? klubowego trenera powtórzy??y wynik z przed czterech lat. Ponadto zdobyli??my 68 medali najwa??niejszych imperez ??wiatowych tj. 2 medale Igrzysk Olimpijskich /SYDNEY, ATENY/, 16 medali Mistrzostw ??wiata Seniorów, 17 medali Mistrzostw Europy Seniorów, 12 medali Mistrzostw ??wiate Juniorów, 1 medal M??odzie??owych Mistrzostw ??wiata, 13 medali Mistrzostw Europy Juniorów, 7 medali M??odzie??owych Mistrzostw Europy. Ponadto ok. 40 medali wywalczonych podczas Turniejów Nadziei Olimpijskich oraz niezliczon? ilo??? medali Mistrzostw Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Jeste??my czo??owym klubem kajakowym w Polsce, jednym z najlepszych klubów sportowych na Ziemii Lubuskiej oraz w mie??cie Gorzowie Wlkp. Nasza kadra szkoleniowa prowadzi??a Reprezntacj? Olimpijsk? Kobiet /Piotr G??a??ewski/, Kadr? Narodow? Juniorek /Krystyna G??a??ewska, Marek Bohdziun/.

 

Kadra trenerska klubu

     
 

Karolina G??a??ewska / Trener grupy m??odzików

Absolwentka PWSZ i Uniwersytetu Szczeci??skiego, Olimpijka, wielokrotna medalistka Mistrzostw ??wiata i Europy. Trener II klasy, zatrudniona w Zespole Szkó?? Sportowych od 2013 roku.

.
 

Weronika Orli??ska / Trener grupy m??odzików i dzieci

Absolwentka ZWKF w Gorzowie Wlkp. AWF Pozna?? na kierunku trenerskim.

W Klubie Kajakowym od 2010 roku. Nauczyciel w Zespole Szkó?? Sportowych od 2012 r. Trener II klasy siatkówki, instruktor p??ywania, instruktor kajakarstwa, wychowawca/kierownik kolonii, ratownik wodny, rezydent biura podró??y.

 

Marek Bohdziun / Trener grupy seniorów i juniorów

 

trener II klasy, absolwent Uniwersytetu Szczecinskiego, trener Kadry Narodowej Juniorek w latach 2012/2013(4 medale Mistrzostw Europy). Zawodnik, trener zwiazany z klubem od 1990 roku, V-ce Prezes Klubu od 2009 roku, V-ce Prezes Lubuskiego Okregowego Zwiazku Kajakowego. Wychowawca wielu pokole?? kajakarzy, Nauczyciel Zespo??u Szkó?? Sportowych w Gorzowie od 2005 roku.

     

 

KLUB WSPIERAJ?:

        
 

 

 

 

 

       
           
           
       
 
 

 

Szybki kontakt

Warto przeczyta?

P??y?? razem z nami w sieci

KS G'POWER GORZÓW

66-400 Gorzów Wielkopolski
Fabryczna 177
tel. 604 569 955

e-mail: ksgpower@op.pl


- PODSUMOWANIE SEZONU 2014

- LEPIEJ PÓ?NO NI?? WCALE

- temat 3

- temat 4

- Facebook

- Instagram / #KSGPOWER

- YouTube

- Google +


 

Instagram

All rights reserved © Copyrights 2015